Đồng chí Huỳnh Văn Be

Họ và tên: Huỳnh Văn Be

Ngày sinh: 10-11-1949

Quê quán: Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Phản hồi

Các tin khác