Đồng chí Trần Trí Dũng

Họ và tên: Trần Trí Dũng

Ngày sinh: 20/03/1959

Quê quán: Xã Hùng Hoà, huyện Tiểu Cầu, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác