Đồng chí Võ Thị Thắng


Họ và tên: Võ Thị Thắng

Ngày sinh: 10-12-1945

Quê quán: Xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác