Người vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

Bạn đọc: Xin cho tôi hỏi, con trai tôi năm nay 20 tuổi nhưng cháu vừa vừa câm, vừa điếc có được ghi tên vào danh sách cử tri hay không?

Ảnh minh họa. Nguồn: TL.

(Ảnh minh họa của : TL)

Trả lời: Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, người vừa câm, vừa điếc nếu không thuộc các trường hợp không được ghi tên vào danh sách cử tri quy định tại Điều 30 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì vẫn được ghi tên vào danh sách cử tri để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất