Những người nào được gọi là cử tri?
Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

Ảnh minh họa. Nguồn: TH.

Trả lời: Theo Hội đồng Bầu cử Quốc gia, cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (Ngày 23 tháng 5 năm 2021), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có quyền bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất