Quy định về việc nhờ người khác viết hộ phiếu, bỏ hộ phiếu bầu cử
Cử tri sáng suốt lựa chọn (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Cử tri sáng suốt lựa chọn ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh minh họa: Khánh Linh)

Trả lời:

Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu cử thì được nhờ người khác viết hộ, người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu cử của cử tri.

Trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu bầu cử được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu./.

Phản hồi

Các tin khác