Quyền miễn trừ đối với đại biểu HĐND được quy định như thế nào?
Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri phường Văn Hải tháng 5/2018 (Ảnh Văn Miên).

Đại biểu HĐND tỉnh Ninh Thuận tiếp xúc cử tri phường Văn Hải tháng 5/2018 (Ảnh: Văn Miên).

Trả lời: Đại biểu Hội đồng nhân dân có quyền miễn trừ khi làm nhiệm vụ. Không được bắt, giam, giữ, khởi tố đại biểu Hội đồng nhân dân, khám xét nơi ở và nơi làm việc của đại biểu Hội đồng nhân dân nếu không có sự đồng ý của Hội đồng nhân dân hoặc trong thời gian Hội đồng nhân dân không họp, không có sự đồng ý của Thường trực Hội đồng nhân dân. Trường hợp đại biểu Hội đồng nhân dân bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Hội đồng nhân dân hoặc Thường trực Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định./.

Phản hồi

Các tin khác