Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Hưng Yên về BHXH tự nguyện

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Đối với kiến nghị của cử tri Hưng Yên, Bộ LĐ-TB&XH cho biết, để khuyến khích và tạo điều kiện có thêm nhiều người có khả năng tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH tự nguyện, Luật BHXH năm 2014 đã giao Chính phủ căn cứ vào điều kiện phát triển kinh tế-xã hội, khả năng NSNN trong từng thời kỳ để quy định mức hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ và thời điểm thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện.

Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015, trong đó quy định từ ngày 1/1/2018, tất cả các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện sẽ được hỗ trợ một phần tiền đóng BHXH với tỷ lệ hỗ trợ 10% trên mức đóng tối thiểu (riêng đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ với tỷ lệ cao hơn tương ứng là 30% và 25%). Bên cạnh đó, Nhà nước luôn khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện.

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó có nêu “có sự hỗ trợ phù hợp từ NSNN cho nông dân, người nghèo, người có thu nhập thấp, lao động khu vực phi chính thức để mở rộng diện bao phủ BHXH”. Theo chỉ đạo của Chính phủ, hằng năm, Bộ LĐ-TB&XH và các địa phương tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện, để làm cơ sở hoàn thiện chính sách này.

Do vậy, kiến nghị nêu trên của cử tri sẽ được trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật BHXH liên quan đến nội dung chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện cho người tham gia BHXH tự nguyện theo tinh thần Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất