Việc tính và ghi tỷ lệ phần trăm (%) trong các biên bản kết quả bầu cử
Ảnh minh họa. Nguồn: TL

Ảnh minh họa. (Nguồn: TL)

Trả lời: Tỷ lệ phần trăm (%) trong các biên bản kết quả bầu cử được xác định đến số ở hàng thập phân thứ hai (chữ số thứ hai sau dấu thập phân) và được làm tròn số để bảo đảm tổng tỷ lệ phần trăm của các tiêu chí, thành phần là 100%. Nếu chữ số thứ ba sau dấu thập phân là từ 5 trở lên thì được làm tròn lên thêm 01 đơn vị vào chữ số ở hàng thập phân thứ hai. Ví dụ: 22,566% thì được làm tròn thành 22,57%./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất