Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tạo nhiều dấu ấn trong nhiệm kỳ
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Ảnh: Lê Hiếu)

Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2021

(Ảnh: Lê Hiếu)

Ngày 15/4, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Đoàn khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 có 7 đại biểu. Trong nhiệm kỳ, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã nỗ lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo dấu ấn tích cực trong hoạt động của Đoàn, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội.

Chất lượng tham gia xây dựng pháp luật được nâng lên. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã cho ý kiến vào 73 dự án luật, 96 nghị quyết, 10 pháp lệnh. Hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng như của các đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ ngày càng hiệu quả hơn, tạo được dấu ấn của Đoàn tại các kỳ họp Quốc hội.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã làm tốt công tác giám sát. Nội dung giám sát tập trung vào những vấn đề bức xúc của cử tri gắn với yêu cầu giám sát tối cao của Quốc hội. Từ năm 2016 đến hết năm 2020, Đoàn đã tiến hành 9 cuộc giám sát chuyên đề; phối hợp, tham gia 11 cuộc giám sát với Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức.

Công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo được Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chú trọng thực hiện thường xuyên. Hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng thực chất, hiệu quả. Trong 5 năm qua, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức để các đại biểu Quốc hội tiếp xúc với trên 22.830 lượt cử tri của 125 xã, phường, thị trấn tại 170 điểm; các cơ quan hữu quan của tỉnh tổng hợp trên 840 kiến nghị của cử tri.

 Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ kết quả đạt được của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ hoạt động khóa XIV, đồng thời đưa ra những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong nhiệm kỳ mới.

Nhân dịp này, Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 – 2021; nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Phản hồi

Các tin khác