Phú Thọ: Hoàn thành lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú
Ảnh minh họa (Nguồn: Quỳnh Chi)

Các hội nghị lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú được tổ chức đúng kế hoạch. (Ảnh: QC)

Theo đó, 12 ứng viên ĐBQH (chưa tính đại biểu Trung ương gửi về); 147 ứng viên đại biểu HĐND tỉnh; 872 ứng viên đại biểu HĐND cấp huyện; 10.417 ứng viên đại biểu HĐND cấp xã đã được cử tri nơi cư trú có ý kiến nhận xét và tín nhiệm để các đại biểu tham gia ứng cử.

Trong tổng số các ứng viên lấy ý kiến nhận xét có 3.302 người ngoài Đảng; 2.044 là người dân tộc thiểu số; 4.124 người là nữ; 3 người tự ứng cử đều là ứng cử HĐND cấp xã.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ, các cuộc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đã diễn ra sôi nổi, dân chủ, đúng luật, bình đẳng từ các đồng chí là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước đến những người là những công dân lao động bình thường. Những cuộc lấy ý kiến này đã tạo thuận lợi cho quá trình chuẩn bị Hội nghị hiệp thương lần 3 để lập danh sách, công bố danh sách ứng viên cho bầu cử theo luật định./.

Phản hồi

Các tin khác

Mới nhất