Quảng Nam: Thống nhất danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV
Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Quảng Nam.

Quang cảnh Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tại Quảng Nam.

Tại Hội nghị, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã báo cáo về tình hình và kết quả tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú đối với những người ứng cử và tự ứng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo báo cáo, có 10/11 người ứng cử ĐBQH khóa XV được 100% cử tri nơi công tác tín nhiệm giới thiệu ứng cử (trừ 1 trường hợp người tự ứng cử không có nơi làm việc nên không lấy ý kiến cử tri nơi làm việc).

Có 9/11 người ứng cử được cử tri nơi cư trú nhận xét, đánh giá cao với tỷ lệ tín nhiệm đạt 100%; 1 người ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm 65,63%; 1 người ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm 38,57%.

Đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chưa nhận đơn xin thôi tham gia ứng cử ĐBQH khóa XV của những người ứng cử.

Trên cơ sở nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi công tác và nơi cư trú của những người ứng cử và những ý kiến nhận xét của các đại biểu tham dự tại Hội nghị lần này, Hội nghị đã biểu quyết thống nhất đưa ra khỏi danh sách 01 người không đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khóa XV do phiếu tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt thấp; đồng thời thông qua danh sách chính thức 10 người đủ tiêu chuẩn ứng cử ĐBQH khoá XV.

Hội nghị cũng biểu quyết thống nhất đưa ra khỏi danh sách 6 người (trong đó có 1 người có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri thấp dưới 50% và 5 người có đơn xin rút) ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026 được thông qua gồm 91 người.

Sau Hội nghị hiệp thương lần 3 này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam sẽ chủ trì phối hợp với UBND ở đơn vị bầu cử tổ chức các Hội nghị tiếp xúc cử tri nhằm tạo điều kiện để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc, báo cáo với cử tri dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu…/.

Phản hồi

Các tin khác