Tổng hợp ý kiến của nhân dân đóng góp vào dự thảo văn kiện

Xem văn bản tại đây: KH2755 Ban Dan van Trung uong.pdf

Phản hồi

Các tin khác