Hình ảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 25/1, sau khi đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ, 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên trong cả nước dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên trù bị tại Hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia, thủ đô Hà Nội.

Đại hội thông qua chương trình phiên họp trù bị, quy chế làm việc, chương trình làm việc, quy chế bầu cử Đại hội XIII và báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại phiên trù bị, các đại biểu tiến hành bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, Ban thẩm tra tư cách đại biểu.

Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Sáng 25/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã họp phiên trù bị tại hội trường lớn Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trù bị.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên họp trù bị.

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Tại phiên họp, các đại biểu thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; thông qua Chương trình làm việc Đại hội, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII, Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.


Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII tại phiên trù bị.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trình bày dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII tại phiên trù bị.

Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo Chương trình làm việc của Đại hội.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương trình bày Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo chương trình làm việc để Đại hội xem xét, thông qua.

Đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng trình bày dự thảo chương trình làm việc để Đại hội xem xét, thông qua.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đoàn Chủ tịch tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

dâd

Các đại biểu quân đội dự Đại hội.

dâd

Các đại biểu công an dự Đại hội.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên trù bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Các đại biểu dự Đại hội.


Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.


Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên trù bị Đại hội.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại phiên trù bị Đại hội.

Phản hồi

Các tin khác