TAG: Phú yên,

 • Nhân dân tin tưởng, kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

  (ĐHXIII) – Trước thềm Đại hội XIII của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên và Nhân dân tại huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên) hết sức quan tâm và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ thành công như mong đợi.

 • Tỉnh ủy Phú Yên biểu dương, khen thưởng các cơ quan báo chí

  (ĐHXIII) – Theo đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025), báo chí đã góp vai trò rất to lớn cho sự thành công của Đại hội; chuyển tải và đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu để đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền tỉnh, cùng chung sức xây dựng quê hương Phú Yên ngày càng phát triển.

 • Thi đua trên mặt trận kinh tế: Động lực để Phú Yên phát triển

  (ĐHXIII) – Cùng với các phong trào thi đua yêu nước khác, hằng năm UBND tỉnh Phú Yên phát động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia hưởng ứng phong trào thi đua trong lĩnh vực kinh tế. Qua phong trào, đã góp phần thúc đẩy kinh tế Phú Yên chuyển biến tích cực…

 • Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

  (ĐHXIII) – Nghị quyết Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

 • Phú Yên triển khai 6 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá

  (ĐHXIII) – Nghị quyết Đảng hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thiện nền tảng, hạ tầng kỹ thuật quan trọng của một số ngành kinh tế chủ lực, để đến năm 2030, Phú Yên có ngành dịch vụ, nông nghiệp và công nghiệp phát triển mạnh.

 • Đồng chí Phạm Đại Dương tái cử Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên

  (ĐHXIII) – Chiều 15/10, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Phú Yên khoá XVII đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Phú Yên khoá XVII gồm 15 đồng chí. Đồng chí Phạm Đại Dương, Bí thư Tỉnh uỷ khoá XVI tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên khoá XVII.

 • Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại

  (ĐHXIII) – Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Với truyền thống cách mạng và những nền tảng đã xây dựng, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên sẽ nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại.

 • Xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại

  (ĐHXIII) – Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Với truyền thống cách mạng và những nền tảng đã xây dựng, Đảng bộ và nhân dân Phú Yên sẽ nắm vững thời cơ, phát huy tốt lợi thế, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đề ra, xây dựng Phú Yên giàu mạnh, văn minh, từng bước hiện đại.

1