Bình Phước tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2020- 2025
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ

Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ.

 

Ngày 2/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI tỉnh Bình Phước, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho 36.797 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc ( MTTQ) Việt Nam dự và chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Sông Bé, và các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Phuông- Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; Trần Văn Nam, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương; cùng đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Phước qua các thời kỳ và 350 đại biểu đại diện cho 36.797 đảng viên trong toàn Đảng bộ dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước cho biết: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước có nhiệm vụ tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020- 2025. Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020- 2025; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XIII của Đảng.

Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa trọng đại, động viên toàn đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục “Nâng cao vai trò lãnh đạo của đảng, phát huy truyền thống cách mạng và sức mạnh đoàn kết toàn dân; tập trung phát triển kinh tế, chăm lo đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng – an ninh vững chắc".

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI là Đại hội “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”. Đồng chí Nguyễn Văn Lợi đề nghị mỗi đại biểu  phát huy đoàn kết, mở rộng dân chủ, giữ vững kỷ cương, tăng cường sáng tạo, đẩy mạnh phát triển, góp phần cho Đại hội thành công, đáp ứng sự tin tưởng và mong đợi của Trung ương Đảng, của toàn Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh.

Thu ngân sách ước đạt trên 10.000 tỷ đồng

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại Đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Lợi phát biểu khai mạc tại Đại hội.

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình đại hội do đồng chí Trần Tuệ Hiền, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước cho biết: Nhiệm kỳ 2015- 2020 các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra đều được triển khai thực hiện quyết liệt. Trong 15 nhóm chỉ tiêu cơ bản, có 8 nhóm chỉ tiêu vượt, 6 nhóm chỉ tiêu đạt, 1 chỉ tiêu gần đạt. Cơ cấu chuyển dịch kinh tế đúng hướng. Quy mô nền kinh tế đạt trên 68.000 tỷ đồng, bằng 1,64 lần so với năm 2015. GRDP bình quân đầu người đạt trên 67,3 triệu đồng (tương ứng 3.000 USD) bằng 1,54 lần so với năm 2015.

Kết cấu hạ tầng được đầu tư có trọng điểm. Hệ thống giao thông đảm bảo thông suốt giữa các vùng trong và ngoài tỉnh. Hệ thống điện phục vụ cho 99% hộ dân sử dụng và đảm bảo điện cho các lĩnh vực sản xuất. Kết cấu hạ tầng phục vụ hoạt động xã hội được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Chương trình phát triển công nghiệp- xây dựng đạt kết quả cao, đóng góp 43% giá trị trong cơ cấu kinh tế. Giá trị tăng thêm công nghiệp bình quân giai đoạn 2016- 2020 tăng 21,6%. Trên địa bàn có 13 khu công nghiệp, với tổng diện tích 4.868 ha. Chương trình phát triển nông- lâm nghiệp tác động mạnh mẽ đến việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp, cây ăn trái; ngành chăn nuôi phát triển theo hướng công nghiệp gắn với chuỗi giá trị. Tái cơ cấu kinh tế thực chất hơn, 6 chương trình kinh tế trọng tâm và 12 dự án trọng điểm, các mô hình hợp tác kinh tế và hợp tác xã kiểu mới gắn với chuỗi sản xuất, chế biến, đem lại hiệu quả và thu nhập cao hơn cho nhân dân.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai toàn diện, hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có 60/90 xã và 5/11 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Đồng chí Trần Tuệ Hiền trình bày Dự thảo Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Đồng chí Trần Tuệ Hiền trình bày dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội.

 

Thu ngân sách của tỉnh tăng gấp 2 lần so với Nghị quyết đề ra, tốc độ tăng thu bình quân đạt 22%/năm, ước năm 2020 đạt trên 10.000 tỷ đồng. Ngân sách thu đầu tư phát triển tăng từ 19% năm 2016 lên 57% năm 2020. Chi thường xuyên giảm từ 71% năm 2016 xuống còn 43% năm 2020... Thu hút đầu tư trong nước được 784 dự án, với số vốn đăng ký 59.890 tỷ đồng, tăng 3,1 lần về số dự án và 2,7 lần về số vốn so với giai đoạn 2011- 2015; số doanh nghiệp thành lập mới giai đoạn 2016- 2020 là 4.850 doanh nghiệp, thành lập mới 160 hợp tác xã, tăng 83% so với nhiệm kỳ trước.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phòng, chống tham nhũng đạt hiệu quả tích cực. Việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương được thực hiện nghiêm túc, toàn diện. Tỉnh tập trung đổi mới nội dung, hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và phát triển đảng viên mới. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ; quy hoạch, đào tạo, bôi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ đảm bảo. Trong nhiệm kỳ tỉnh thực hiện giám sát chuyên đề 2.908 lượt tổ chức đảng và 2.099 đảng viên; kiểm tra 2.698 lượt tổ chức đảng và 4.333 đảng viên...

Cải cách hành chính được đẩy mạnh, phục vụ nhân dân tốt hơn, từ năm 2018 tỉnh thực hiện mô hình "4 tại chỗ", giải quyết thủ tục hành chính trưc tuyến, hầu hết các thủ tục được rút ngắn khoảng 30% thời gian; xây dựng khung chính quyền điện tử, trực liên thông kết nối chia sẻ dữ liệu. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh đảm bảo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Quan hệ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh giáp biên giới với nước bạn Cam-pu-chia ngày càng phát triển tốt đẹp.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Trần Thanh Mẫn tặng lãng hoa chúc mừng Đại hội.

 

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, thuộc nhóm các tỉnh phát triển nhanh và bền vững, có quy mô hình tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ; nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng bien giới với đô thị trọng tỉnh; tăng cường kết nối vùng; hoàn thành chính quyền đô thị thông Minh, từng bước chuyển dần sang chính quyền số; đảm bảo quốc phòng- an ninh vững chắc. Tổ chức đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Dự thảo Báo cáo chính trị nêu rõ trong nhiệm kỳ 2020- 2025, tỉnh Bình Phước tập trung thực hiện 3 khâu đột phá chiến lược để tập trung thực hiện, đó là: đột phá đầu tư kết cấu hạ tầng; phá trong cải cách thủ tục hành chính; đột phá phát triển nguồn nhân lực.

Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo Đại hội.


Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Phước về những thành tích, kết quả nổi bật đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Qua nghe dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành, dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, Báo cáo tổng hợp góp ý, các bài tham luận và qua theo dõi quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp của tỉnh Bình Phước, đồng chí Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thời gian qua, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã chủ động lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp theo đúng tinh thần Chỉ thị 35 ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của Trung ương. Đặc biệt, Bộ Chính trị đánh giá cao việc Bình Phước đã chủ động xây dựng “Tầm nhìn chiến lược phát triển tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”, phục vụ cho việc xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch phát triển nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; thể hiện tầm nhìn xa, tư duy chiến lược và trách nhiệm cao của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X.

Vui mừng vì 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân tỉnh Bình Phước đã phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, với quyết tâm chính trị cao, bám sát thực tiễn, đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra, góp phần tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng nhất trí về một số mặt còn hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X được chỉ ra trong Dự thảo báo cáo Chính trị đã nêu; đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp phải nỗ lực phấn đấu để khắc phục trong thời gian tới.

Thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu đại hội đề ra; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đã được xây dựng cụ thể, chi tiết, phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình, thời gian thực hiện. Trên cơ sở nhận diện, phân tích, đánh giá tình hình của thế giới và trong nước thời gian tới, đồng chí Trần Thanh Mẫn gợi mở một số nội dung để tỉnh Bình Phước tập trung thực hiện trong giai đoạn 2020- 2025.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI.

Để đảm bảo cho sự phát triển nhanh và bền vững, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tỉnh Bình Phước cần hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, đây là yếu tố có ý nghĩa then chốt, quyết định để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, củng cố, tăng cường sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên. Đoàn kết thống nhất cao, trước hết là trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; phải thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cũng phân tích những lợi thế về truyền thống cách mạng, vị trí địa lý của tỉnh Bình Phước, từ đó yêu cầu tỉnh Bình Phước cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế đi đôi với chuyển dịch cơ cấu lao động…; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ vào sản xuất, thúc đẩy Bình Phước phát triển nhanh, bền vững.

Song song với các nhiệm vụ phát triển kinh tế, đồng chí Trần Thanh Mẫn cho rằng: Tỉnh Bình Phước phải đồng thời quan tâm phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thực hiện tốt các chính sách về tôn giáo, dân tộc; xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, chính sách đối với những người có công với nước, người khó khăn, yếu thế trong xã hội. Tiếp tục củng cố, tăng cường quốc phòng - an ninh, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội…Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể; khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển của nhân dân Bình Phước.

Với khí thế mới của Đại hội, Bí thư Trung ương Đảng Trần Thanh Mẫn tin tưởng, Đảng bộ, chính quyền, các cấp, các ngành và nhân dân tỉnh Bình Phước tiếp tục tăng cường đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phát triển vượt bậc trong 5 năm tới, đưa Bình Phước “giàu về kinh tế, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, cải thiện vị trí của tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ”; góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo chương trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Phước sẽ tiếp tục chương trình làm việc và bế mạc ngày 3/10/2020./.

 

 

 

Phản hồi

Các tin khác