Lào Cai quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới
Quang cảnh Hội nghị

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: LC)

Ngày 29/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ hai. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Toàn Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố Quyết định của Bộ Chính trị về chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 50 đồng chí; chuẩn y đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI (nhiệm kỳ 2020 - 2025); chuẩn y 2 đồng chí giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: Đồng chí Vũ Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai và đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Hội nghị tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng các cấp tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai đã sớm chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo nghiêm túc, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra, gắn công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng với phát triển kinh tế, xã hội, phòng chống dịch COVID-19. Các chi bộ, đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội xong trước đầu tháng 6/2020 (xong trước gần 01 tháng so với yêu cầu của Trung ương). Cấp huyện tổ chức đại hội xong trong tháng 6/2020 (xong trước 02 tháng so với yêu cầu của Trung ương)…

Hội nghị cũng đã xin ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh vào các nội dung dự thảo: Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI quan tâm, làm tốt các nhiệm vụ công tác của giai đoạn mới, trong đó có cả những nội dung công tác từ Ban Chấp hành khóa XV chuyển giao. Phát huy kết quả, đặc biệt là kinh nghiệm từ các khóa trước, tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI tiếp tục củng cố tinh thần đoàn kết, nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao cho. 

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: LC)

 Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Xuân Phong yêu cầu các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới, trước mắt là các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ quan trọng của năm 2020 còn đạt thấp. Sớm hoàn thiện các chức danh sau khi có Quyết định chuẩn y của Bộ Chính trị, hoàn thiện quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ mới; sớm ban hành 18 đề án trọng tâm, để hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và hệ thống chính sách phát triển; nhanh chóng giải quyết chế độ chính sách một cách kịp thời, đúng quy định với các đồng chí không tái cử cấp ủy theo hướng tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo các huyện ủy, thành ủy, thị ủy, đảng ủy trực thuộc thực hiện tốt việc triển nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, tham gia lấy ý kiến vào các văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó là chuẩn bị các điều kiện để thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng, chống rét, phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ mùa màng, vật nuôi trong mùa đông tới.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố khen thưởng đột xuất của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với 22 tập thể và 52 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, giúp việc, chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và công tác chỉ đạo Đại hội cấp trên cơ sở./.

Phản hồi

Các tin khác