Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng phát biểu tại hội nghị 

Ngày 24/9, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Sơn Minh Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Mai Trực, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đại diện các đảng ủy trực thuộc...

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng cho biết, Hội nghị sẽ đánh giá ưu điểm, nhược điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối, các cấp ủy Đảng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở đó, rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương nêu rõ: Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực nghiên cứu, quán triệt các nghị quyết, quy định, quyết định, chỉ thị, kết luận, kế hoạch, hướng dẫn… của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát; sớm ban hành chương trình công tác nhiệm kỳ và hàng năm với nội dung có trọng tâm, trọng điểm, xác định rõ đối tượng, thời gian, cách tiến hành; đồng thời ban hành các quy chế, quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng.

Các đại biểu tham dự Hội nghị 

Bên cạnh đó, Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tích cực thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, trong đó tập trung ở các địa bàn trọng điểm, các vụ việc tồn đọng, đơn thư phức tạp, kéo dài từ các nhiệm kỳ trước, những địa bàn khó làm, nhạy cảm; giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết triệt để đơn tố cáo kéo dài, những đảng bộ có nhiều vấn đề nổi cộm; kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng có nhiều hạn chế, yếu kém để kịp thời uốn nắn. Nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và người đứng đầu cấp ủy được nâng lên. Đặc biệt, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát tăng vượt bậc so với chỉ tiêu đề ra; chất lượng được nâng lên; phương pháp, hình thức, nội dung kiểm tra, giám sát được đổi mới theo đúng quy trình, quy định.

Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành kiểm tra 20 Đảng ủy trực thuộc (tăng 66% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); giám sát chuyên đề 18 đảng ủy trực thuộc (tăng 33,3% so với nhiệm kỳ 2010 – 2015).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tham gia quy trình xử lý kỷ luật 13 đảng viên thuộc diện Ban Bí thư quản lý; tiến hành 78 cuộc làm việc theo chương trình làm việc hàng năm với 438 tổ chức đảng; lập 2 tổ công tác rà soát kết quả giải quyết tố cáo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối.

Trong 5 năm qua, các đảng ủy trực thuộc đã tiến hành kiểm tra tổ chức Đảng cấp dưới theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 7.068 tổ chức đảng (tăng 236% so với nhiệm kỳ 2010 - 2015); kiểm tra đảng viên đối với 41.652 đảng viên (tăng 294% so với nhiệm kỳ 2010 – 2015); giám sát theo chuyên đề 4.901 tổ chức đảng; 36.429 đảng viên.

Qua kiểm tra, giám sát phát hiện có 19 tổ chức Đảng và 839 đảng viên có khuyết điểm, vi phạm; phải thi hành kỷ luật 12 tổ chức Đảng và 648 đảng viên; chuyển kiểm tra có dấu hiệu vi phạm 3 tổ chức Đảng và 84 đảng viên.

Về tình hình thi hành kỷ luật, trong nhiệm kỳ, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 648 đảng viên. Trong đó, khiển trách 579, cảnh cáo 41, cách chức 15 và khai trừ 13. Đặc biệt, đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 32 trường hợp; xóa tên, cho rút khỏi danh sách đảng viên 56 trường hợp.

Về các tổ chức Đảng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách với 10 tổ chức Đảng, cảnh cáo 1 Đảng ủy cơ sở, 2 Đảng ủy bộ phận, 9 chi bộ. Nội dung xảy ra sai phạm là vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, cố ý làm trái, thiếu trách nhiệm xảy ra sai phạm…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Bên cạnh những kết quả của công tác kiểm tra, giám sát, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Trương Xuân Cừ nêu rõ: Việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt thực hiện các quy định, quyết định, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, ủy ban kiểm tra, tổ chức Đảng trong Khối còn chậm. Một số cấp ủy trực thuộc Đảng bộ Khối còn chưa tích cực, né tránh kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, có nơi có hiện tượng mất đoàn kết nội bộ. Các cấp ủy trực thuộc đã tích cực kiểm tra, giám sát chuyên đề nhưng việc thực hiện còn lúng túng về nghiệp vụ, chưa đúng quy trình và phương pháp kiểm tra. Công tác kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm có chuyển biến nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả và chỉ ra những hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định phương hướng công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2020 - 2025 là: "Tăng cường và đổi mới công tác kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng với quyết tâm chính trị cao "không có ngoại lệ", "không có vùng cấm"; mở rộng và phát huy dân chủ, tạo sự đoàn kết thống nhất, xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng".

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương xác định 10 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đó là tiếp tục nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, đặc biệt người đứng đầu cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đối với công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát; đổi mới công tác kiểm tra, giám sát; chủ động phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư theo quy định của Đảng; tiếp tục kiện toàn cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực và Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực đánh giá công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy Khối, cấp ủy các cấp có sự chuyển biến mạnh mẽ. Đồng thời, đồng chí Mai Trực đã thẳng thắn chỉ rõ một số mặt tồn tại, hạn chế như: Một số cấp ủy, đặc biệt là người đứng đầu chưa trách nhiệm, chưa quan tâm đúng mức đối với công tác kiểm tra, giám sát; chưa thấy hết hiệu quả của việc kiểm tra, giám sát như là một giải pháp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đảm bảo sự trong sạch của nội bộ Đảng, đảm bảo sức đề kháng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa, suy thoái, tiêu cực. “Đây là vấn đề quan trọng chứ không phải kiểm tra số lượng nhiều, kỷ luật nhiều mà xem đó là thành tích. Phải có nhận thức sâu sắc, đúng mức hơn về công tác kiểm tra, giám sát”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhấn mạnh.

Đồng chí Mai Trực cho rằng, thời gian chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội lần thứ XIII của Đảng không còn dài. Vì vậy, Đảng bộ Khối phải tập trung cao độ chuẩn bị Đại hội của Đảng bộ Khối thành công, phục vụ tốt Đại hội lần thứ XIII của Đảng sắp tới, trong đó chú ý nội dung, công tác nhân sự, đặc biệt chú trọng công tác nhân sự của bộ máy Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tăng cường theo dõi địa bàn nhất là nắm tình hình liên quan đến nhân sự cấp ủy, nhân sự đại biểu dự đại hội Đảng bộ, nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII...; sớm kết luận những đơn thư tố cáo liên quan đến nhân sự của cấp ủy và đại biểu (nếu có).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Mai Trực đề nghị, sau Đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Đảng ủy Khối, Văn phòng Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, chương trình kiểm tra nhiệm kỳ, chương trình kiểm tra năm 2021; kiện toàn cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp; chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng chương trình làm việc nhiệm kỳ…

Dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen 14 tập thể, 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng nhiệm kỳ 2015 - 2020./.