Xây dựng lực lượng hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp
Quang cảnh Đại hội.

Quang cảnh Đại hội.

Trong hai ngày 8-9/7, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố (TP) Hà Nội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 với sự tham dự của 200 đại biểu chính thức đại diện cho gần 700 đảng viên trong toàn đảng bộ tham dự.

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao

Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội có 5 đảng bộ và 19 chi bộ cơ sở, với tổng cộng 681 đảng viên. Ngoài địa bàn tại TP Hà Nội, các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng bộ còn ở tại 4 tỉnh: Hòa Bình, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái.

Báo cáo chính trị trình bày tại Đại hội đã khẳng định, trong nhiệm kỳ 2015-2020, với truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng cùng với sự quyết tâm, thi đua của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động, Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội đã hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IX đề ra.

Cụ thể, hằng năm, 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó, số lượng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao so với tối đa theo quy định, không có tổ chức đảng yếu kém, 96,6% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Số thuế thu nộp ngân sách năm sau đều cao hơn năm trước, giai đoạn từ 2015-2019 tổng số thu thuế nộp là 106.282 tỷ đồng, bằng 134,6% so với giai đoạn 2010-2014, tăng 6,5% so với tổng dự toán; Thủ tục hải quan đối với hàng hóa được thực hiện 100% qua hệ thống thông quan tự động VNACCS/VCIS có kết nối với các hệ thống phần mềm nghiệp vụ hỗ trợ khác, thời gian thông quan không quá 4 giây cho 01 lô hàng luồng xanh...

Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng hàng đầu, do đó trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai công tác xây dựng Đảng đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực về chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó chú trọng tập trung nâng cao vai trò hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức của cấp uỷ Đảng, đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức cơ sở đảng .

Trong nhiệm kỳ, Đảng uỷ đã hoàn thành 42 nhiệm vụ lãnh đạo xây dựng đảng, 52 nhiệm vụ lãnh đạo công tác chuyên môn, 16 nhiệm vụ lãnh đạo các tổ chức đoàn thể…. Hằng năm 100% tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó số lượng tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh/hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt tỷ lệ cao so với tối đa theo quy định (46,5% giai đoạn 2015-2017; 20% giai đoạn 2018-2019), không có tổ chức đảng yếu kém; 96,6% đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng chỉ rõ một số hạn chế. Đó là một số kế hoạch chưa đạt hiệu quả như mục tiêu đề ra. Cấp uỷ một số đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo còn tập trung chỉ đạo nhiều về công tác nghiệp vụ, thường lồng ghép công tác đảng với nghiệp vụ chuyên môn, do đó sự chỉ đạo của đảng đôi khi chưa rõ nét, chất lượng sinh hoạt đảng đôi lúc chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật đảng hiệu quả chưa cao; vẫn còn một số cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật bị xử lý….

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện các ưu điểm, tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội đã rút ra 05 bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Theo đó, phải tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, trước hết là của cấp uỷ đảng và người đứng đầu, chủ động, sáng tạo, quyết đoán, dám chịu trách nhiệm, đảm bảo sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ. Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có trình độ nghiệp vụ, có tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng hình ảnh Hải quan Thủ đô văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách hiện đại hóa…

Xây dựng lực lượng hải quan hiện đại, chuyên nghiệp

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Cục Hải quan thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tập trung trí tuệ, đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hải quan, xây dựng Hải quan Thủ đô hiện đại, chuyên nghiệp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần phát triển Thủ đô và bốn tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Yên Bái, Hòa Bình văn minh, giàu đẹp.

Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội cũng đã lựa chọn 06 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ này. Theo đó, Đảng bộ chú trọng, quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực, “có tâm”, “có tầm”, uy tín cao, được đào tạo toàn diện và trải qua công tác cả về tham mưu tại khối cơ quan và thực tiễn tại các Chi cục. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, hiện đại hoá hải quan, trong đó tập trung triển khai thành công, hiệu quả Hệ thống một cửa quốc gia và quản lý giám sát hải quan tự động tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài; Thực hiện kết nối thống nhất các hệ thống công nghệ thông tin phục vụ hoạt động nghiệp vụ từ Cục đến các Chi cục; Hoàn thành, đưa vào hoạt động các địa điểm kiểm tra tập trung đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và xây dựng đề án báo cáo UBND các tỉnh, thành phố thành lập mới địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn quản lý.

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Cục Hải quan TP trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời đề nghị Đảng bộ tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Tổng cục Hải quan, Thành ủy Hà Nội để triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Cục lần thứ X đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa chúc mừng Đại hội

Về lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến lưu ý cần tập trung vào những giải pháp để chung tay cùng thành phố thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở mức cao nhất. Tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, làm tốt công tác quản lý đảng viên cũng như phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành. Đồng thời, chú trọng nhóm giải pháp về cải cách và hiện đại hóa hải quan Hà Nội, thường xuyên hỗ trợ và đối thoại với doanh nghiệp, xây dựng lực lượng hải quan “chính quy - tinh nhuệ - hiện đại”.

Đại hội đã bầu 18 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ Cục đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ quan. Đồng chí Dương Phú Đông, Cục trưởng Cục Hải quan TP Hà Nội tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đảng ủy Cục Hải quan Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các chỉ tiêu của Đảng bộ Cục Hải quan TP Hà Nội trong nhiệm kỳ 2020-2025:
1. Hằng năm, hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó, có 3 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 100% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 20% đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức đảng yếu kém.
2. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt trên 95%, trong đó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt trên 15%.
3. Trong nhiệm kỳ kết nạp được ít nhất 60 đảng viên mới.
4. Hoàn thành đưa vào hoạt động các địa điểm kiểm tra tập trung của Cục tại xã Đức Thượng, Hoài Đức và xã Cổ Bi, Gia Lâm, Hà Nội; thành lập mới ít nhất một địa điểm kiểm tra tập trung trên địa bàn quản lý; có văn bản đề xuất áp dụng cơ chế đặc thù tại các ICD thuộc địa bàn quản lý của Cục.
5. Tỷ lệ các lô hàng hóa được quản lý, giám sát tự động qua Hệ thống một cửa quốc gia và Hệ thống quản lý, giám sát hải quan tự động đạt 100%.
6. Kiểm tra hàng hóa bằng máy soi container đạt trên 70% lô hàng xuất nhập khẩu đủ điều kiện soi chiếu; Thực hiện soi chiếu 100% lô hàng trọng điểm trên cơ sở đánh giá rủi ro.
7. Tỷ lệ doanh nghiệp đóng trên địa bàn quản lý của Cục Hải quan thành phố Hà Nội làm thủ tục hải quan thường xuyên tại Cục Hải quan thành phố Hà Nội đạt 70% trở lên.
8. Phấn đấu thu vượt tối thiểu 5% tổng dự toán thu Ngân sách Nhà nước của cả nhiệm kỳ; giảm nợ đọng thuế, nợ mới phát sinh…

 

Phản hồi

Các tin khác