Xây dựng Phú Xuyên trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô
Các đại biểu tham dự Đại hội.

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Tạo chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực

Theo Báo cáo chính trị trình Đại hội cho biết, 5 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV, tạo chuyển biến quan trọng trên mọi lĩnh vực. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bình quân đạt 6,65%/năm, tăng 1,27 lần so với giai đoạn 2010-2015 (5,27%/năm), đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV Đảng bộ huyện đề ra. Thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng gấp đôi so với năm 2015. Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm mạnh từ 4,98% năm 2015 xuống còn 0,77%.

Nổi bật là lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng có bước tăng trưởng đáng ghi nhận, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế (tăng trưởng bình quân đạt 6,65%/năm). Cùng với phát triển làng nghề, Phú Xuyên đã hình thành các vùng sản xuất lúa chất lượng cao, vùng cây ăn quả, vùng chăn nuôi gia súc, gia cầm, vùng nuôi trồng thủy sản, trong đó có 11 mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao... Thu nhập bình quân của người dân Phú Xuyên năm 2020 đạt 52 triệu đồng/người/năm, tăng 2 lần so với năm 2015.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, với phương châm người dân là chủ thể và là người hưởng thụ những thành quả, Phú Xuyên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm qua, huyện đã huy động gần 2.562 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng 2,3 lần so với giai đoạn 2010-2015. Đến nay, 100% xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới; theo lộ trình đề ra, huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh. Chỉ số cải cách hành chính của huyện tăng dần, năm 2016 xếp hạng 30/30, đến năm 2019 xếp hạng 20/30.

Thành công nêu trên được khơi nguồn từ việc xác định công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị là then chốt. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, các cấp ủy Đảng huyện Phú Xuyên đã không ngừng đổi mới phong cách làm việc, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; tập trung nâng cao năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; đồng thời gắn việc tăng cường củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp với phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên. Cùng với việc chủ động rà soát, nắm tình hình, chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng phù hợp với tình hình thực tiễn, Huyện ủy đã giải quyết 11/14 vụ việc phức tạp, tiềm ẩn mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Mặt khác, công tác phát triển đảng viên mới, đặc biệt là phát triển đảng viên khu vực nông thôn được Huyện ủy quan tâm, số lượng đảng viên mới kết nạp là 1.359 người….

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với chủ đề: “Phát huy truyền thống huyện anh hùng; tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới; xây dựng huyện Phú Xuyên phát triển bền vững nhiệm kỳ 2020-2025”, huyện Phú Xuyên đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ, hệ thống chính trị huyện trong sạch, vững mạnh; kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, bền vững; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ - nông nghiệp. Huyện sẽ huy động, thu hút, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội…, phấn đấu đến năm 2030 trở thành đô thị vệ tinh phía Nam Thủ đô, là khu vực phát triển mới về đô thị, có kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững.

Đảng bộ huyện tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế dựa trên nền tảng tiềm năng, thế mạnh đặc thù và khoa học, công nghệ để bảo đảm tăng trưởng nhanh, bền vững. Đồng thời đẩy mạnh quy hoạch, xây dựng đô thị và nông thôn mới nâng cao theo hướng đô thị xanh; ưu tiên bố trí quỹ đất cây xanh, công viên, công trình công cộng, dịch vụ... nhằm nâng cao chất lượng đời sống cho người dân…

Tận dụng thời cơ để thúc đẩy huyện phát triển toàn diện

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phú Xuyên đã đạt được trong 5 năm qua. Đồng chí chỉ ra một số tồn tại và hạn chế, đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ, phân tích rõ nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm, quyết tâm để tìm giải pháp khắc phục, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cơ bản tán thành phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới đã nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, đồng chí Đào Đức Toàn đề nghị, thời gian tới, huyện Phú Xuyên chủ động bám sát diễn biến dịch COVID-19 và chỉ đạo của thành phố, tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

Đặc biệt, huyện cần tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp nhất là cấp cơ sở; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức..

Đồng chí Đào Đức Toàn cũng lưu ý, huyện chú trọng triển khai thực hiện tốt các chương trình công tác làm tiền đề để phấn đấu đến năm 2030, Phú Xuyên trở thành 1 trong 5 đô thị vệ tinh của Thủ đô; đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Đảng bộ và nhân dân huyện Phú Xuyên cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng huyện trở thành huyện nông thôn mới, bởi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, huyện cần đẩy mạnh phát triển văn hoá - xã hội; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, tạo nền tảng tinh thần xã hội vững chắc; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt quan tâm xây dựng con người; chú trọng bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện, bền vững. Củng cố, hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Phát huy kết quả giảm nghèo, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững. Chăm lo các gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kết quả Hội nghị lần thứ nhất đã được công bố trước Đại hội. Theo đó, Hội nghị đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Lê Ngọc Anh, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXIV tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%; các đồng chí Nguyễn Văn Cương và Nguyễn Xuân Thanh được bầu giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội đã bầu 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đại diện cho Đảng bộ huyện Phú Xuyên đi dự Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Lãnh đạo Thành phố Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Phú Xuyên khóa XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Lê Ngọc Anh đề nghị, toàn thể cán bộ, Đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, nỗ lực thực hiện tốt 2 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu chính và 7 nhiệm vụ trọng tâm  để đạt được thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, phấn đấu xây dựng huyện Phú Xuyên trở thành huyện có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, đảm bảo tính bền vững./.
 

Một số chỉ tiêu chính giai đoạn 2020-2025

- Tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn đạt từ 6,7 đến 7,5%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2025: Thương mại - dịch vụ 26,71%; công nghiệp - xây dựng: 56,4%; nông nghiệp: 16,89%.

- Thu nhập bình quân năm 2025 là: 77 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt trên 15%.

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới, năm 2025 còn dưới 0,3%. Số hộ thoát nghèo là 126 hộ/năm.

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch: 100%. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn: 100%...

- Số lao động được đào tạo nghề trong nhiệm kỳ: 8.000 người. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025: 75%. Giải quyết việc làm cho lao động: 25.000 người.

- Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới/tổng số đảng viên hàng năm tăng từ 2% - 2,5%.

- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; trên địa bàn không để tồn tại các ổ nhóm tội phạm và các tụ điểm phức tạp về an ninh trật tự và tệ nạn xã hội.

- 80% cán bộ diện Ban thường vụ Thành ủy quản lý có trình độ chuyên môn trên đại học; 100% cán bộ diện Ban thường vụ Huyện ủy quản lý có trình độ chuyên môn đại học và trình độ trung cấp lý luận chính trị trở lên. Trong đó, 70% cán bộ là trưởng, phó phòng, ban, ngành có trình độ trên đại học và cao cấp lý luận chính trị.

.


Phản hồi

Các tin khác