Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX họp phiên trù bị
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX họp phiên trù bị

3019 lượt xem

                              Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình phiên trù bị diễn ra chiều 13/10. 

Dự phiên trù bị có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng và 350 đại biểu chính thức dự Đại hội đại diện cho trên 108.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thực hiện 4 nội dung gồm: Tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020; quyết định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2020 - 2025; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX; thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại phiên trù bị, 100% đại biểu nhất trí bầu Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội gồm 11 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký Đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 9 đồng chí. 

 Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX triệu tập 350 đại biểu gồm 45 đại biểu đương nhiên và 305 đại biểu được bầu tại đại hội đảng bộ các huyện, thành phố và đại hội các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.  Đại hội đã biểu quyết thống nhất thành lập 10 đoàn đại biểu.

Ngày 14/10 khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất chương trình làm việc; thông qua Quy chế làm việc, Nội quy Đại hội; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng và một số nội dung chuẩn bị cho phiên khai mạc Đại hội; phân tổ đại biểu. Đại hội cũng đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo chương trình làm việc, sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Đại hội sẽ nghe Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, phát biểu chỉ đạo của đại biểu Trung ương. Buổi chiều, Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư Tỉnh uỷ khoá XX.