Lập Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI

Trung tâm tác nghiệp báo chí đặt tại phòng họp số 2 Trung tâm Hội nghị tỉnh (Ảnh: Tùng Lâm)

Tại Trung tâm tác nghiệp báo chí, VNPT Lào Cai đã lắp đặt hệ thống đường truyền Internet tốc độ cao và hệ thống máy móc kỹ thuật cũng như kho tư liệu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Viễn thông (VNPT) Lào Cai nỗ lực nhằm hỗ trợ phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và địa phương tác nghiệp một cách thuận lợi nhất tại Đại hội.

Đồng chí Mai Đình Định, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai, cho biết: Đây là lần đầu tiên, Tỉnh ủy lập Trung tâm tác nghiệp báo chí phục vụ phóng viên đưa tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh. Hiện nay, Trung tâm tác nghiệp báo chí đã hoàn thiện và sẵn sàng hoạt động với trang thiết bị hiện đại, thể hiện sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Tỉnh ủy tới công tác thông tin báo chí, góp phần quan trọng hỗ trợ tối đa phóng viên các cơ quan báo chí tác nghiệp, cập nhật thông tin một cách trực tiếp, đầy đủ và chính thống nhất các hoạt động tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/10. Đại hội có chủ đề “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân, đoàn kết, dân chủ, đổi mới, hội nhập; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đưa Lào Cai tiếp tục là tỉnh phát triển của vùng trung du, miền núi phía Bắc”.

Là sự kiện chính trị quan trọng, Đại hội sẽ tập trung đánh giá, kiểm điểm sâu sắc kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đặc biệt, Đại hội có nhiệm vụ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ tới để lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương./.

Phản hồi

Các tin khác