Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 26-28/10/2020. 

Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ, đóng góp nhiều ý kiến rất xác đáng và nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đó là: Báo cáo Chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đại hội giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX tiếp thu ý kiến góp ý của các đại biểu dự Đại hội, để bổ sung, hoàn chỉnh, chính thức ban hành và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Ðại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến và nhất trí thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX với sự đồng thuận, thống nhất tuyệt đối, thể hiện ý chí, nguyện vọng, biểu thị quyết tâm cao hơn, nguyện vọng lớn hơn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Thanh Hóa trong nhiệm kỳ mới, với mục tiêu lớn đó là: “Phấn đấu đến năm 2025 trong nhóm các tỉnh dẫn đầu cả nước - một cực tăng trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh tạo thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, người dân có mức sống cao hơn bình quân cả nước”.

Với tinh thần dân chủ, ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đủ số lượng 65 đồng chí tiêu biểu cho 230 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 17 đồng chí, bầu đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, 3 đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí và bầu đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ, đảm bảo tính kế thừa liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra

Với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đã tín nhiệm bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 33 đại biểu chính thức (trong đó có 1 đại biểu đương nhiên), và 3 đại biểu dự khuyết, tiêu biểu cho trí tuệ, tâm huyết của Đảng bộ và ý chí, nguyện vọng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025:

 Các đại biểu làm Lễ chào cờ.

Toàn cảnh Đại hội.

Đồng chí Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 phát biểu khai mạc Đại hội.

Các đại biểu dự Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết danh sách bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội với các đại biểu dự Đại hội.

Phản hồi

Các tin khác