Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận được bầu Bí thư làm Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh

Các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP Hồ Chí Minh lần thứ III.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh lần thứ III.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Khối Dân - Chính - Đảng TP thực hiện mục tiêu tổng quát: Tạo sự chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, xây dựng đội ngũ đảng viên tiên phong, gương mẫu, có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, có năng lực tham mưu đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân; tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư làm nòng cốt góp phần xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP tập trung thực hiện 9 chỉ tiêu chủ yếu. Trong đó, phấn đấu tổ chức Đảng trong các cơ quan hành chính nhà nước lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực thi công vụ đạt tỷ lệ hài lòng của người dân là 95% trở lên; Hàng năm 100% đảng viên, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với khắc phục tồn tại, hạn chế của tập thể, cá nhân; phấn đấu thực hiện nội dung đăng ký làm theo thường xuyên, tự giác và hiệu quả. Cùng với đó là hàng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 95% trở lên, phấn đấu năm sau cao hơn năm trước, giảm tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 4%; Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm tỷ lệ ít nhất đạt 98% trở lên, chất lượng ngày càng cao hơn; giảm tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ xuống dưới 0,4%. Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP phấn đấu kết nạp 2.000 đảng viên mới; Đảm bảo 100% cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức thực hiện tốt Quy định số 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Các đại biểu tham dự Đại hội chụp hình lưu niệm với các đồng chí lãnh đạo TP

Đồng thời, Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP sẽ tập trung triển khai thực hiện 2 chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình “Nâng cao hiệu quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Khối và các tổ chức cơ sở Đảng thuộc Đảng ủy Khối” và Chương trình “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, trách nhiệm nêu gương của tổ chức Đảng và đảng viên”.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP gồm 29 đồng chí và đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI gồm 50 đại biểu chính thức và 7 đại biểu dự khuyết. Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Dân – Chính – Đảng TP nhiệm kỳ 2020 – 2025 lần thứ nhất đã bầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP gồm 9 đồng chí. Đồng chí Võ Ngọc Quốc Thuận, Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái đắc cử Bí thư Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng TP nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Phản hồi

Các tin khác