Đưa Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo
Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII phát biểu bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII phát biểu bế mạc Đại hội.

Chiều 22/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã tiến hành phiên bế mạc, kết thúc tốt đẹp. Đồng chí Nguyễn Hoà Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao đã đến dự và chúc mừng Đại hội.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII cho biết: Sau 3 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

“Với những kết quả đạt được, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội tôi vui mừng báo cáo với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cùng toàn thể Đảng bộ và Nhân dân thành phố, Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp”- Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng khẳng định. Đồng chí cũng lưu ý: Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXII Đảng bộ TP mà Đại hội vừa thông qua được xây dựng bằng trí tuệ, tâm huyết và thể hiện được nguyện vọng, ý chí của toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố, biểu thị quyết tâm chính trị rất cao của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu Đại hội đã đề ra, ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Ðảng bộ TP khóa XXII sẽ khẩn trương hoàn thiện Nghị quyết, Chương trình hành động và xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án công tác lớn để nhanh chóng quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện đến toàn hệ thống chính trị, đến từng cán bộ đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, sớm biến những quyết định của Đại hội thành hiện thực. Sớm kiện toàn tổ chức bộ máy theo quy định của Chỉ thị số 35-CT/TW và ban hành quy chế làm việc, bảo đảm thực hiện tốt các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ðảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

“Đề nghị từng cấp ủy, từng ngành, từng địa phương, đơn vị trong phạm vi, quyền hạn, trách nhiệm cần khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch để cụ thể hoá Nghị quyết Ðại hội và Chương trình hành động trên từng lĩnh vực công tác và quyết liệt trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, với quyết tâm chính trị cao nhất, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu”- Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng chỉ đạo.

Trước đó tại Đại hội, với chủ đề: “Đoàn kết – Kỷ cương – Nêu gương – Hành động”, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Đà Nẵng lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát đến năm 2025  là: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, chính quyền tiên phong trong đổi mới và phát triển, đưa TP Đà Nẵng trở thành đô thị khởi nghiệp, sáng tạo, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, là hạt nhân của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung - Tây Nguyên; quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển, đảo được bảo đảm vững chắc; phấn đấu xây dựng TP Đà Nẵng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại. 

Đại hội cũng xác định tầm nhìn đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, hướng đến đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh và đáng sống; người dân có mức sống thuộc nhóm địa phương dẫn đầu cả nước với chất lượng cuộc sống tốt, thân thiện, hạnh phúc và sáng tạo.

Đại hội xác định các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: Hằng năm, có từ 80% tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được xếp loại chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) giai đoạn 2020-2025 đạt 9-10%/năm (dịch vụ tăng 8,5-9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 11-11,5%; nông nghiệp tăng 2-3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 11-11,5%). GRDP bình quân đầu người đạt 5.000-5.500 USD.

Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tăng 9-10%/năm, với tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025 ước đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước ước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%. Thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 7 -10%/năm. Đến cuối năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; không còn hộ nghèo còn sức lao động theo chuẩn đa chiều của thành phố; 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó có ít nhất 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 100% khu, cụm công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII ra mắt Đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXII ra mắt Đại hội.

Cùng với những định hướng và mục tiêu trên, Đại hội đã đề 03 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá là xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức trong hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tiên phong đổi mới và phát triển; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển thành phố nhanh và bền vững.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, sớm lấy lại đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của TP. Đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, nhất là kinh tế số, xã hội số và chính quyền số.

Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 119/2020/QH14 ngày 19/6/2020 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XII (nhiệm kỳ 2020-2025) gồm 51 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khoá XXII đã bầu Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ mới gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khóa XXI được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã tổ chức họp báo thông tin với báo chí về thành công và kết quả của Đại hội; đồng thời định hướng công tác tuyên truyền, kêu gọi, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn TP tiếp tục đồng hành, đồng thuận với Đảng bộ và các cấp chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể TP tiếp tục thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội lần này đặt ra, đưa Đà Nẵng tiếp tục phát triển xứng tầm mà Đại hội đã xác định./.

Phản hồi

Các tin khác