Quảng Trị: Nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng nghị quyết đại hội

Ngày 13/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Lê Quang Tùng - Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Hưng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị dự Hội nghị.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra tại thành phố Đông Hà từ ngày 14 - 16/10 với chủ đề: Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, khát vọng vươn lên, đổi mới sáng tạo; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội; giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu đến năm 2025 Quảng Trị trở thành tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.

Các tập thể có nhiều thành tích đóng góp vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII

nhận Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị. (Ảnh:baoquangtri.vn)

Công tác chuẩn bị đại hội được thực hiện kịp thời, chu đáo, đúng quy trình, quy định và đồng bộ, toàn diện trên tất cả các mặt. Đại hội diễn ra nghiêm túc, trang trọng, tiết kiệm, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, hoàn thành tốt các nội dung, chương trình đề ra. Các văn kiện trình đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, có nhiều nét mới; đề ra những mục tiêu, chương trình, dự án trọng tâm, ngành, lĩnh vực ưu tiên sát hợp với đặc điểm tình hình, hoàn cảnh và phương hướng phát triển của tỉnh. Việc bầu cử tại đại hội thực hiện theo đúng quy chế bầu cử trong Đảng. Việc chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ đại hội được thực hiện chu đáo, tiết kiệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Quang Tùng khẳng định, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Thành công của đại hội chính là sự đoàn kết, tập trung trí tuệ, sáng tạo, trách nhiệm, ý thức cao trong xây dựng Đảng bộ tỉnh, tất cả vì sự phát triển đi lên của tỉnh. Qua công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã rút ra một số bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn cho đại hội nhiệm kỳ tới và tổ chức các sự kiện có quy mô lớn tương tự. Đây là tiền đề quan trọng tạo đà để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, từng bước cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng trị yêu cầu các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị cần nhanh chóng phổ biến, quán triệt sâu rộng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, sớm đưa nghị quyết đi vào cuộc sống. Thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về thành công của đại hội, quán triệt triển khai nghị quyết đại hội, chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội; đồng thời tích cực tuyên truyền đậm nét Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nắm vững tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên sau Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và trước, trong, sau Đại hội XIII của Đảng để chủ động giải quyết những vấn đề nảy sinh mới; tích cực đấu tranh kịp thời, có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các thông tin tiêu cực chống phá Đảng, Nhà nước. 

Chủ động lãnh đạo và chuẩn bị tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tập trung huy động các lực lượng, phương tiện giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, chỉ đạo nhanh chóng phục hồi sản xuất, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra của năm 2020.
 
Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đã tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 35 cá nhân có đóng góp quan trọng vào thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.
 

Phản hồi

Các tin khác