Đồng chí Hồ Tiến Nghị


Họ và tên: Hồ Tiến Nghị

Ngày sinh: 02-5-1940

Quê quán: Xã Tân Hồng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác