Đồng chí Đào Xuân Cần

Họ và tên: Đào Xuân Cần

Ngày sinh: 30-12-1952

Quê quán: Xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X.

Phản hồi

Các tin khác