Đồng chí Võ Thanh Bình

Họ và tên: Võ Thanh Bình

Ngày sinh: 09-9-1951

Quê quán: Xã Quách Phẩm, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa X (đến tháng 9/2008).

Phản hồi

Các tin khác