Đồng chí Trịnh Đình Dũng

Họ và tên: Trịnh Đình Dũng

Ngày sinh: 25/08/1956

Quê quán: Xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc

Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII.

Phản hồi

Các tin khác