Đồng chí Nguyễn Công Định


Họ và tên: Nguyễn Công Định

Ngày sinh: 08-01-1967

Quê quán: Xã Thành Thới, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết).

Phản hồi

Các tin khác