Đồng chí Trần Văn Truyền

Họ và tên: Trần Văn Truyền

Ngày sinh: 20-10-1950

Quê quán: Xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác