Đồng chí Võ Hồng Phúc

Họ và tên: Võ Hồng Phúc

Ngày sinh: 19/10/1945

Quê quán: Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X.

Phản hồi

Các tin khác