Đồng chí Ma Thanh Toàn


Họ và tên: Ma Thanh Toàn

Ngày sinh: 1944

Quê quán: Xã Đức Long, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác