Đồng chí Nguyễn Văn Hiện

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiện

Ngày sinh: 19-5-1954

Quê quán: Xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác