Đồng chí Bùi Sỹ Tiếu


Họ và tên: Bùi Sỹ Tiếu

Ngày sinh: 07-9-1947

Quê quán: Xã Thụy Hồng, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác