Đồng chí Nguyễn Văn Hưởng

Họ và tên: Nguyễn Văn Hưởng

Ngày sinh: 16-10-1946

Quê quán: Xã Xuân Sơn, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX, X.

Phản hồi

Các tin khác