Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thu


Họ và tên: Nguyễn Thị Hoài Thu

Tên gọi khác: Nguyễn Thị Yến, Bảy An

Ngày sinh: 26-11-1943

Quê quán: Xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác