Đồng chí Trương Đình Tuyển


Họ và tên: Trương Đình Tuyển

Ngày sinh: 09-01-1942

Quê quán: Xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác