Đồng chí Hà Mạnh Trí


Họ và tên: Hà Mạnh Trí

Ngày sinh: 01-10-1942

Quê quán: Xã Đông Thọ, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác