Đồng chí Nguyễn Đức Triều


Họ và tên: Nguyễn Đức Triều

Ngày sinh: 20-02-1942

Quê quán: Xã Đông Trà,huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác