Đồng chí Đỗ Quang Trung


Họ và tên: Đỗ Quang Trung

Ngày sinh: 20-10-1946

Quê quán: Xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, Hà Nội

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác