Đồng chí Phạm Khôi Nguyên

Họ và tên: Phạm Khôi Nguyên

Ngày sinh: 07 -07 -1950

Quê quán: Thường Tín - Hà Tây

Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác