Đồng chí Hồng Vinh


Họ và tên: Hồng Vinh

Tên gọi khác: Nguyễn Duy Lự

Ngày sinh: 25-6-1945

Quê quán: Huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, IX.

Phản hồi

Các tin khác