Đồng chí Lâm Chí Việt


Họ và tên: Lâm Chí Việt

Năm sinh: 1950

Quê quán: Cần Thơ

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX.

Phản hồi

Các tin khác