Đồng chí Phùng Hữu Phú

Họ và tên: Phùng Hữu Phú

Ngày sinh: 09-8-1948

Quê quán: Xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khía IX, X.

Phản hồi

Các tin khác