Đồng chí Nguyễn Phong Quang

Họ và tên: Nguyễn Phong Quang

Ngày sinh: 30/12/1949

Quê quán: Huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác