Đồng chí Trương Quốc Tuấn

Họ và tên: Trương Quốc Tuấn

Ngày sinh: 01/11/1953

Quê quán: Thị trấn Ngan Dừa, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Phản hồi

Các tin khác