Khánh Hòa: Phát động đợt thi đua đặc biệt trong tháng 5
Cả nước đang hướng về ngày bầu cử 23/5 - ngày hội của toàn dân (Ảnh minh họa: Kiều Giang)

Cả nước đang hướng về ngày bầu cử 23/5 - ngày hội của toàn dân (Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Kiều Giang)

Theo đó, đợt thi đua đặc biệt với chủ đề “Thi đua tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026” gắn với phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2021.

Đối tượng tham gia đợt thi đua này là các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các phường, xã, thị trấn; các cơ quan báo chí truyền thông; các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh. Qua đó, kịp thời phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ chủ động tổ chức thực hiện tốt các bước chuẩn bị bầu cử theo đúng nội dung, tiến độ kế hoạch công tác bầu cử của Tỉnh ủy và hướng dẫn của Ủy ban Bầu cử tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thật sự trở thành ngày hội của toàn dân, bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu đại biểu theo quy định; phấn đấu đạt 100% cử tri ở tất cả các địa phương đều tham gia đi bầu cử; kết thúc bầu cử kịp thời báo cáo kết quả kiểm phiếu sớm về mặt thời gian và chính xác theo quy định... Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và các đơn vị liên quan đôn đốc, giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kế hoạch này./.

Phản hồi

Các tin khác