Các phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây của Hà Nội sẽ không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND phường

Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Ủy viên Ủy ban Bầu cử Thành phố Hà Nội Nguyễn Chí Đoàn. Ảnh: TL

Chính quyền địa phương ở thành phố Hà Nội; huyện, quận, thị xã, xã, thị trấn là cấp chính quyền địa phương gồm có Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân;

Chính quyền địa phương ở các phường thuộc quận, thị xã tại thành phố Hà Nội là Ủy ban nhân dân phường. Ủy ban nhân dân phường là cơ quan hành chính nhà nước ở phường, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết 97/2019/QH14 và theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, thị xã.

Việc thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội được thực hiện từ ngày 01/7/2021 cho đến khi Quốc hội quyết định chấm dứt việc thực hiện thí điểm. Do không tổ chức HĐND phường khi thực hiện mô hình chính quyền đô thị nên trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tại các phường của 12 quận và thị xã Sơn Tây của Thành phố Hà Nội sẽ không tổ chức bầu cử đại biểu HĐND phường.

Như vậy, 175 phường của thành phố Hà Nội tại kỳ bầu cử này sẽ không thành lập Ủy ban bầu cử ở phường, Ban bầu cử đại biểu HĐND phường như quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân mà chỉ thành lập các Tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu trên địa bàn để thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, HĐND các quận và thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2021-2026. Tại 175 phường thuộc 12 quận và thị xã Sơn Tây đã thành lập 1.591 tổ bầu cử với số cử tri là 2.313.000 người.

Do số lượng các tổ chức phụ trách bầu cử trên địa bàn các phường đã giảm bớt nên thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là Ủy ban bầu cử các quận và thị xã Sơn Tây cần tập trung đẩy mạnh, tổ chức thực hiện tốt công tác chỉ đạo việc tổ chức bầu cử; kiểm tra, đôn đốc việc thi hành pháp luật về bầu cử trên địa bàn; chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về cuộc bầu cử; chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; có phương án chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra trong thời gian tiến hành bầu cử./.

Phản hồi

Các tin khác